? nüfusun bölgelere göre dağılımı | TurkCafem.Com, seslisohbet, seslichat, sesli sohbet

nüfusun bölgelere göre dağılımı

nüfusun bölgelere göre dağılımı
Nüfusumuz ülkemizin her yerine eşit dağılmamıştır. Bazı yerler çok kalabalık bazı yerler tenhadır. Ekime dikime ulaşma elverişli alanlar, nüfusun yoğunlaştığı yerlerdir. Ayrıca madenciliğin sanayinin ve ticaretin geliştiği yerler ile kıyılarımızın bazı kesimleri de nüfusun yoğun olduğu alanlardır.
Buna karşılık yerleşmeye ve tarıma elverişli olmayan dağlık alanlar yurdumuzun seyrek nüfuslu yerleridir. Bundan başka denizin ılıtıcı etkisinden uzakta kalan ve yeterli, yağış almayan yerler de yurdumuzun seyrek nüfuslu alanlarını oluşturur. Buralarda kış mevsimi uzun ve sert geçmekte, buna bağlı olarak üründe çeşitlilik ve verim azalmaktadır.
Yurdumuzda nüfus yoğunluğunun e fazla olduğu yerler, Marmara Bölgesi’ndedir. Bunun başlıca nedenleri başta sanayi olmak üzere bölgenin ulaşım, ticaret ve hizmet sektörleri ile tarım üretiminde büyük gelişme göstermesidir.
Ege bölgesinde kıyı ovaları ve akarsular boyunca içeriye doğru uzanan çukur alanlarda da nüfus yoğundur. Buna karşılık bölgenin iç kesimlerinde dağlık yerler seyrek nüfusludur.
Akdeniz Bölgesi’nde nüfusun yoğunlaştığı yerler daha çok kıyı kesimindeki ovalardır. Çukurova bunların en önemlisidir. Kıyı kesiminden sonra bölgeyi baştanbaşa kaplayan Toros Dağları iç kesimlerde nüfusun tenha olmasına yol açmıştır. Toroslar, tarıma yerleşmeye ve ulaşıma elverişli değildir.
Karadeniz Bölgesi’nde nüfus dağılışı oldukça düzensizdir. Bölgenin kıyı şeridi, özellikle doğu kesimi Türkiye’nin yoğun nüfuslu yerlerindendir. Bunun başlıca nedeni tarıma elverişli toprakların kıyı şeridinde yoğunlaşmış olmasıdır. Ayrıca her mevsim yeterli yağış alması ve elverişli iklimi, de bu ovalardan bol ürün elde etme sinide sağlamıştır. Buna karşılık kıyı şeridinin hemen gerisinde uzanan dağlık kesimde nüfus seyrektir. Ancak bölgenin orta kesiminin kıyı gerisi yoğun nüfusludur. Çünkü buradaki dağlar fazla yüksek değildir. Yeşilırmak boyunca uzanan bu verimli ovalar geniş yer tutar. Karadeniz Bölgesi’nin batı kesiminde tarım etkinliklerini azla olduğu iç ovalar ile sanayinin geliştiği kıyı kesimleri nüfus bakımından yoğun yerlerdir.
İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kuraklık nedeniyle az nüfuslanmıştır.
İç Anadolu’da Konya ovası, tuz gölü çevresi ile dağlık alanlar nüfusun en tenhe olduğu yerlerdir. Buna karşılık başkent Ankara ve çevresi ile bazı büyük kentlerin (Konya, kayseri, Eskişehir vb.) çevresi iş olanaklarının elverişli olması nedeniyle yoğun nüfusludur. Güneydoğu Anadolu’da ise nüfus daha çok ekim ve dikime elverişli alanların bulunduğu Diyarbakır Havzası Mardin Eşiği ve dağların eteklerinde toplanmıştır.
Doğu Anadolu nüfus yoğunluğu az olan bölgemizdir. Yurdumuzun en geniş bölgesi olan Doğu Anadolu’da nüfus daha çok çukur ovalarda toplanmıştır. Bölgenin dağlık ve şiddetli karasal iklime sahip olması bu sonucu ortaya koyan en önemli etkenlerdir.


Facebook Profilinde Paylaş
Ekleyen by :
Yorumlar : Yorum Yok
Etiketler :

Bir Cevap Yazın


× 3 = onbeşSitemap haberler haberler